Μαζί με τον Δημήτρη Φίλη, πτυχιούχο στο Proficiency, ! Συγχαρητήρια Δημήτρη και…

We wish our students and their families ”Happy Easter”
8 Μαΐου, 2017
Για ακόμη μία φορά είμαστε υπερήφανοι για τους σπουδαστές και τους καθηγητές μας…
8 Μαΐου, 2017
Show all

Μαζί με τον Δημήτρη Φίλη, πτυχιούχο στο Proficiency, ! Συγχαρητήρια Δημήτρη και…


Μαζί με τον Δημήτρη Φίλη, πτυχιούχο στο Proficiency, ! Συγχαρητήρια Δημήτρη και σ’ ανώτερα!!!!!!
Source