Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσει το παιδί μια ξένη γλώσσα;

Καλή εβδομάδα σε όλους! Οι εγγραφές συνεχίζονται. Είμαστε στην διάθεσή σας καθη…
15 Μαΐου, 2017
ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΧΟΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ, ΕΥΧΟΝΤΑΙ…
15 Μαΐου, 2017
Show all

Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσει το παιδί μια ξένη γλώσσα;


http://www.imommy.gr/nipia/education/article/83/pote-na-mathei-ksenh-glwssa/

Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσει το παιδί μια ξένη γλώσσα;

Σε μια κοινωνία σαν κι αυτή που ζούμε, πολύγλωσση και πολυπολιτισμική, οι ξένες γλώσσες έχουν γίνει απαραίτητο μέσο επιβίωσης για το σύγχρον…


Source