Πληροφορική

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

  • MS WINDOWS 7 (Διαχείριση αρχείων)
  • MS WORD 2010/2013 (Επεξεργασία κειμένου)
  • MS EXCEL 2010/2013 (Υπολογιστικά φύλλα)
  • MS INTERNET EXPLORER 9.0 & MS OUTLOOK 2010/2013
  • MS POWERPOINT 2010/2013 (Παρουσιάσεις)
  • MS ACCESS 2010/2013 (Βάσεις δεδομένων)
Εγγραφή online