ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

Στα φροντιστήρια ΑΧΟΝ-ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ-ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ με την πολυετή πείρα μας στην εκπαίδευση, προετοιμάζουμε τους σπουδαστές μας να επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις και στην σχολή της προτίμησης τους!!

εξετάσεις λυκείου

Το κλειδί της επιτυχίας για τους εκατοντάδες μαθητές μας είναι οι καινοτόμες και αποτελεσματικές μέθοδοι που εφαρμόζουμε όπως:

1. Ολιγομελή τμήματα

Τα τμήματά μας είναι ολιγομελή και γίνεται προσπάθεια να συγκροτούνται με βάση το επίπεδο, με κίνητρο πάντα την ομαλή λειτουργία κάθε τμήματος σ’ ένα ευχάριστο για το μαθητή περιβάλλον.

 2. Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας

Εξειδικευμένοι καθηγητές με συνεχείς επιμορφώσεις αναλαμβάνουν να οδηγήσουν το μαθητή στην επιτυχία. Χρησιμοποιούμε διαχρονικές μεθόδους διδασκαλίας έχοντας εντάξει στο πρόγραμμα σπουδών μας νέες τεχνολογίες.

3. Πρόγραμμα σπουδών

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον κλάδο της εκπαίδευσης, προσαρμόζουμε το πρόγραμμα σπουδών μας στις σύγχρονες ανάγκες του εκπαιδευτικού μας συστήματος, με γνώμονα πάντα τις ανάγκες του κάθε μαθητή.


Κάθε μαθητής ενισχύεται ώστε να μπορεί να αξιοποιήσει τις δεξιότητές του στο κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον με την ανάλογη μαθησιακή και παιδαγωγική προσέγγιση.

Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξατομικευμένη μάθηση, διαμορφώνοντας ομοιογενή και ολιγομελή τμήματα μαθητών, διασφαλίζοντας την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων ή προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κάθε μαθητής.

Η διδακτική ώρα αξιοποιείται ώστε οι μαθητές να εξασκηθούν στην εμπέδωση της ύλης ανά μάθημα, η οποία ενισχύεται από σειρά εβδομαδιαίων εργασιών που σε συνδυασμό με προγραμματισμένα διαγωνίσματα προσομοίωσης και την έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης συμβάλλουν στην ουσιαστική αφομοίωσή της.

Η ενεργή συνεργασία γονέων και καθηγητών του φροντιστηρίου είναι σημαντικός παράγοντας όχι μόνο για την μαθησιακή εξέλιξη του μαθητή αλλά και για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.
Μια συνεργασία που έχει ως επίκεντρο το μαθητή, τις επιδόσεις του, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, τον τρόπο μελέτης, την ενίσχυση των δυνατών του σημείων, τη στάση του μπροστά στις εξετάσεις και την επιτυχία του.

Συχνότητα ενημέρωσης γονέων & κηδεμόνων:

  • Ενημέρωση γονέων στο φροντιστήριο 2 φορές τον χρόνο (πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα).
  • Μηνιαία αξιολόγηση του μαθητή από τον καθηγητή του σε κάθε μάθημα. Μετά από κάθε αξιολόγηση, το φροντιστήριο επικοινωνεί με τους γονείς και τους ενημερώνει ο καθηγητής είτε από κοντά είτε τηλεφωνικά.

Τα φροντιστήρια ΑΧΟΝ Γαλατσίου είναι η επιλογή της επιτυχίας σας. Ο σκοπός μας είναι η συνεχής αναθεώρησης του εκπαιδευτικού μας προγράμματος και η ανάπτυξη των προγραμμάτων.

Η αναθεώρηση του προγράμματος είναι μια διαδικασία που αξιολογεί την κατάσταση, την αποτελεσματικότητα και την πρόοδο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και βοηθά στον προσδιορισμό της μελλοντικής κατεύθυνσης, των αναγκών και των προτεραιοτήτων αυτών των προγραμμάτων έχοντας ως αποτέλεσμα την επιτυχία των σπουδαστών μας.

Διαθέτουμε εμπειρία 23 ετών καθώς ξεχωρίζουμε για τους καταρτισμένους και  έμπειρους καθηγητές μας.

Επιδιώκουμε ουσιαστική και συνεχή επικοινωνία με τους γονείς.

Εξατομικεύουμε τα προγράμματα μας βάση των αναγκών και των προβλημάτων του κάθε μαθητή προσφέροντας το κατάλληλο και υψηλού επιστημονικού επιπέδου διδακτικό.

Παρακολουθούμε τις αλλαγές στην Παιδεία και εφαρμόζουμε πιστά τις εξεταστικές διαδικασίες.

Ακολουθούμε όλες τις σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας.
Εξετάζουμε και αξιολογούμε το καινούργιο υλικό για καλύτερη εμπέδωση της ύλης από τους σπουδαστές μας.

 

  • Ωστόσο, μπορούν επίσης να εξεταστούν προτεινόμενες βελτιώσεις και επεκτάσεις των προγραμμάτων που θα απαιτούσαν πρόσθετες πηγές στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς η ανάγκη και η προτεραιότητα για πρόσθετες πηγές.
  • πανελλήνιες εξετασεις Πραγματοποιούμε δια ζώσης ή διαδικτυακά μαθήματα για κάθε τάξη εξίσου ποιοτικά.
  • Λειτουργούμε ως ομάδα με απώτερο σκοπό την επιτυχία της μονάδας.
  • Κάθε σπουδαστής είναι μια ξεχωριστή μονάδα και προσωπικότητα.
  • Η επιτυχία του σημαντικό λειτούργημα μας.

Στα Φροντιστήρια ΑΧΟΝ-ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ-ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ο κανόνας που ακολουθούμε και εφαρμόζουμε πάντα είναι:
ΑΡΙΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ!!!!


Πανελλαδικές εξετάσεις 2023. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα