ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Ρομποτική: Για όλες τις ηλικίες (από το Νηπιαγωγείο έως και το Λύκειο)


Τι είναι η Ρομποτική:

robotics at schoolΡομποτική (Robotics) είναι ο κλάδος της τεχνολογίας που ασχολείται με τη σχεδίαση, την ανάπτυξη και τη μελέτη ρομπότ.

Η επιστήμη της Ρομποτικής αποτελεί συνδυασμό πολλών άλλων επιστημών, κυρίως δε της πληροφορικής, της ηλεκτρονικής και της μηχανολογίας.

Τα ρομπότ είναι αυτόματες μηχανές με προγραμματισμένη συμπεριφορά. Η ρομποτική επιστήμη έχει κάνει άλματα προόδου και έχει προσφέρει αρκετά τεχνολογικά θαύματα. Τα ρομποτικά συστήματα συνεχώς εξελίσσονται και είναι ήδη μέρος της ζωής μας σε πολλούς τομείς όπως στη βιομηχανία, την ιατρική, τη διασκέδαση και την ζωή.Φροντιστήριο Ρομποτικής

robotics σχολείοΗ εκπαίδευση με τη ρομποτική πραγματοποιείται με την ενεργή συμμετοχή των μαθητών ή φοιτητών οι οποίοι δουλεύουν σε ομάδες χρησιμοποιώντας ένα εκπαιδευτικό πακέτο που περιέχει επεξεργαστή (μυαλό), αισθητήρες (αισθήσεις) ως εισόδους της κατασκευής, κινητήρες ως εξόδους και δομικά στοιχεία για την ολοκλήρωση της κατασκευής.

Η ενασχόληση με τη ρομποτική ενέχει δύο ειδών δραστηριότητες: μια κατασκευαστική και μια προγραμματιστική. Οι μαθητές κατασκευάζουν ρομποτικές κατασκευές και στη συνέχεια τις προγραμματίζουν ώστε να δώσουν λύσεις σε αυθεντικά προβλήματα που θέτει ο εκπαιδευτικός με κριτήριο τις εμπειρίες τους, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους.

H φιλοσοφία σχεδίασης του εκπαιδευτικού υλικού στηρίζεται στην άποψη ότι το παιδί πρέπει από μόνο του να οικοδομεί τη γνώση και ειδικότερα στην άποψη ότι η μάθηση επέρχεται μέσα από το παιχνίδι . Στόχος μας επομένως είναι η ενσωμάτωση του παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία, δίνοντας τη δυνατότητα στο μαθητή να διασκεδάσει και να χρησιμοποιήσει τη φαντασία του…


Εκτός από την ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης, η εκπαίδευση στη ρομποτική προωθεί την ανάπτυξη άλλων γνωστικών δεξιοτήτων μεταξύ των παιδιών και των νέων:

  • Μαθαίνοντας από τα λάθη: η ανακάλυψη ότι τα λάθη δεν είναι οριστικά αλλά πηγή νέων συμπερασμάτων είναι ένα πολύτιμο μάθημα για το μέλλον.
  • Ομαδική εργασία: η προσέγγιση της ομαδικής πρόκλησης ενθαρρύνει την κοινωνικοποίηση και τη συνεργασία.
  • Προσαρμογή: λόγω της αυξανόμενης αύξησης του αυτοματισμού και των έξυπνων συσκευών, η εξοικείωση με τη χρήση των ρομπότ θα βοηθήσει τα παιδιά να προσαρμοστούν στον κόσμο του αύριο πιο εύκολα.
  • Δημιουργικότητα: η αναζήτηση λύσεων και η ελευθερία ανάθεσης νέων λειτουργιών σε αυτά τα ρομπότ διεγείρουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα.
  • Αυτοεκτίμηση: η επίτευξη επιτυχίας σε έναν νέο τομέα βελτιώνει την αυτογνωσία των μαθητών.
  • Προδραστικό πνεύμα: εκτός από την τόνωση της αυτοεκτίμησής τους, η επιτυχία σε έναν τομέα τους ωθεί να αναλάβουν νέα καθήκοντα σε άλλους τομείς.
  • Αυτοαξιολόγηση: έχοντας τη δυνατότητα να δουν τα αποτελέσματα των πράξεών τους αμέσως, χωρίς να χρειάζεται ένας ενήλικας να τους πει αν τα πήγαν καλά ή άσχημα, οι μαθητές μαθαίνουν να αξιολογούν τις επιδόσεις τους.
  • Πρακτικές εφαρμογές: η εφαρμογή των μαθηματικών ή φυσικών γνώσεων που μαθαίνονται στο σχολείο παρακινεί τα παιδιά και τους νέους να συνεχίσουν να μελετούν αυτά τα μαθήματα.

Τα μαθήματα ρομποτικής στο φροντιστήριο μας μπορούν να συνδυαστούν με το κέντρο μελέτης τις ξένες γλώσσες και την πληροφορική έτσι ώστε να υπάρχει μία ολοκληρωμένη εκπαίδευση των μαθητών σε πιο παραγωγικό χρόνο.