ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Στα φροντιστήρια μας διδάσκουμε πάντα την τελευταία έκδοση Office, η οποία εξετάζεται από τους εξεταστικούς φορείς!!!!!!!!Μαθήματα παιδικά

Για μαθητές Δημοτικού

 • Info Kids 1 (για μαθητές Β’ έως Δ’ Δημοτικού)
Windows
Ζωγραφική
 • Info Kids 2 (για μαθητές Ε’ Δημοτικού)
Word
Power Point
 • Info Kids 3 (για μαθητές ΣΤ’ Δημοτικού)
Internet
Excel


Για μαθητές Γυμνασίου


Οι μαθητές Γυμνασίου μπορούν να καλύψουν την ύλη και των 6 Βασικών Ενοτήτων για Πιστοποίηση ECDL σε διάρκεια 2 ετών (εβδομαδιαίο πρόγραμμα 1 ώρα + ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ):

Windows 10 (Λειτουργικό σύστημα)
Word 2019  (Επεξεργασία κειμένου)
Excel 2019 (Υπολογιστικά φύλλα)
Internet Explorer 11/ Outlook 2019 (Υπηρεσίες Διαδικτύου)
PowerPoint 2019 (Παρουσιάσεις)
Access 2019 (Βάση δεδομένων)


Μαθήματα ενηλίκων σε γκρουπ και ατομικά

 • Γκρουπ ενηλίκων 5-10 άτομα με καθηγητή και εκτός μαθήματος ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ με Videos
 • Τεστ προσομοίωσης των εξετάσεων
 • Μαθήματα από το σπίτι με καθηγητή
 • Μαθήματα από το σπίτι με ασύγχρονη πλατφόρμα (e-learning)
 • Εξετάσεις από το 2002 ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ!!!!
Βασικές ενότητες
 • Word 2019  (Επεξεργασία κειμένου)
 • Excel 2019 (Υπολογιστικά φύλλα)
 • Internet Explorer 11/ Outlook 2019 (Υπηρεσίες Διαδικτύου)
 • PowerPoint 2019 (Παρουσιάσεις)
 • Access 2019 (Βάση δεδομένων)
 • Windows 10 (Λειτουργικό σύστημα)

Σημείωση: οι 3 πρώτες ενότητες (Word/Excel/Internet-Outlook) είναι ως επί το πλείστον απαραίτητες στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

Προχωρημένο επίπεδο (Expert)
 • Word 2019 Advanced (Επεξεργασία κειμένου)
 • Excel 2019 Advanced (Υπολογιστικά φύλλα)
 • PowerPoint 2019 Advanced (Παρουσιάσεις)
 • Access 2019 Advanced (Βάση δεδομένων)
 • Γλώσσες προγραμματισμού (C, C++, Visual Basic)
 • Γενικές γνώσεις πάνω σε κατασκευή Αλγορίθμων
 • Photoshop
 • Web Design
 • AutoCAD 2D
 • AutoCAD 3D/StudioMax
 • Digital Marketing
 • Data protect


Τα μαθήματα πληροφορικής στο φροντιστήριο μας μπορούν να συνδυαστούν με το κέντρο μελέτης τις ξένες γλώσσες και την ρομποτική έτσι ώστε να υπάρχει μία ολοκληρωμένη εκπαίδευση των μαθητών σε πιο παραγωγικό χρόνο.