Πρωτόκολλα υγιεινής στα σχολεία μας ΑΧΟΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ και ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ

Προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες στην εκπαίδευση και ταυτόχρονα τηρούμε με απόλυτη ευλάβεια και υπευθυνότητα όλα τα πρωτόκολλα υγιεινής στα σχολεία μας ΑΧΟΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ και ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ.
Πέρα φυσικά από την καθημερινή σχολαστική καθαριότητα των χώρων μας, πραγματοποιούμε ετησίως ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ και ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ στα σχολεία μας, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια
και την υγιεινή των σπουδαστών μας!!!! ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ!!!!