Έπαινος ΕλληνοΑμερικάνικης Ένωσης

Σε συνέχεια της τεράστιας επιτυχίας και των απίστευτων αποτελεσμάτων των σπουδαστών μας στις εξετάσεις του ECCE, με υπερηφάνεια σας παρουσιάζουμε τον έπαινο που παραλάβαμε από την Ελληνοαμερικάνικη Ένωση!!!!
<…It is evident that your school’s approach, methodology, and the tireless efforts of your instructors have culminated in this remarkable success…>

Είναι προφανές ότι η προσέγγιση του σχολείου σας, η μεθοδολογία και οι ακούραστες προσπάθειες των εκπαιδευτών σας έχουν σαν αποκορύφωμα αυτή την αξιοσημείωτη επιτυχία.

<…Your contributions to the field of English language education are invaluable..>
Η συνεισφορά σας στον τομέα της εκπαίδευσης της αγγλικής γλώσσας είναι ανεκτίμητη.