Δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία

Κάθε εβδομάδα και στα τρία φροντιστήρια μας ΑΧΟΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ και ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ βοηθητικά-ενισχυτικά μαθήματα αγγλικών σε όλους τους μαθητές μας ανεξαρτήτως επιπέδου!!!!

Φροντίζουμε έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν κατανοήσει το μάθημα σωστά έτσι ώστε να μην δημιουργούνται κενά, και να προχωράνε χωρίς άγχος. Έτσι και εσείς οι γονείς ξέρετε ότι ανά πάση στιγμή είμαστε εδώ να παρέχουμε οποιαδήποτε ακαδημαϊκή βοήθεια θα χρειαστούν!!

Οι έμπειροι καθηγητές μας αναγνωρίζουν τις ανάγκες των μαθητών και στοχεύουν στο να καλύψουν όλες τις απορίες και τις τυχόν δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν. Επίσης παρέχουν ΔΩΡΕΑΝ έξτρα υλικό στους μαθητές μας για να εξασκηθούν και να κατανοήσουν την ύλη.

Στα ΑΧΟΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ-ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ θέλουμε να προσφέρουμε πάντα τις καλύτερες υπηρεσίες στους μαθητές μας αλλά και σε εσάς τους γονείς που μας εμπιστεύεστε 23 χρόνια τώρα την εκπαίδευση των παιδιών σας.


Η ενισχυτική διδασκαλία στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας αποτελεί ένα ανεκτίμητο εργαλείο για την επίτευξη μεγαλύτερης προόδου και επιτυχίας στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Η ανάγκη για ατομική βοήθεια και αντιμετώπιση των ατομικών εκπαιδευτικών αναγκών είναι εξαιρετικά σημαντική, και η ενισχυτική διδασκαλία παρέχει ακριβώς αυτήν την ευκαιρία. Ας εξετάσουμε τα οφέλη της ενισχυτικής διδασκαλίας στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας.

  1. Εξατομικευμένη Μάθηση: Η ενισχυτική διδασκαλία επιτρέπει στον εκπαιδευτή να προσαρμόσει το μάθημα στις ατομικές ανάγκες του μαθητή. Αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής λαμβάνει μαθήματα που είναι σχεδιασμένα για να ταιριάζουν ακριβώς στο επίπεδό του και τις δυσκολίες του.
  2. Αυξημένη Αυτοπεποίθηση: Όταν ο μαθητής λαμβάνει ατομική προσοχή και υποστήριξη, αυξάνει την αυτοπεποίθησή του. Η βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων του τον καθιστά πιο αυτοπεποίθησή στη χρήση της Αγγλικής Γλώσσας.
  3. Βελτίωση των Αποδόσεων: Οι μαθητές που λαμβάνουν ενισχυτική διδασκαλία στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας συχνά βελτιώνουν τις επιδόσεις τους. Η ατομική προσοχή και η εξατομικευμένη προσέγγιση στη διδασκαλία επιτρέπουν στους μαθητές να καλύψουν τα κενά τους και να επιτύχουν υψηλότερα ακαδημαϊκά επίπεδα.
  4. Ανάπτυξη Κριτικής Σκέψης: Η ενισχυτική διδασκαλία προωθεί την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και των δεξιοτήτων προβληματισμού. Οι μαθητές καλούνται να αναλύουν και να κατανοούν τις δομές και τους κανόνες της γλώσσας, βοηθώντας τους να γίνουν πιο αποτελεσματικοί επικοινωνούντες.
  5. Μεγαλύτερη Συνεργασία: Η ενισχυτική διδασκαλία ενισχύει τη σχέση ανάμεσα στον εκπαιδευτή και τον μαθητή. Αυτή η σχέση είναι σημαντική για την επιτυχή εκμάθηση της γλώσσας και την εμπιστοσύνη του μαθητή να θέσει ερωτήσεις και να ζητήσει βοήθεια.

Συνολικά, η ενισχυτική διδασκαλία στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας προσφέρει πολλά οφέλη για τους μαθητές. Αυτή η εξατομικευμένη προσέγγιση στη διδασκαλία βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες και να επιτύχουν στον χώρο της Αγγλικής Γλώσσας.